map
Witamy w naszym serwisie. UWAGA aby uzyskać dostęp do wszystkich zasobów zaloguj się.
|
|
|
Twoja lokalizacja: Start / Aktualności   /  Krajowa Izba Doradców Podatkowych Partnerem Prawniczych Targów Praktyk i Pracy
Aktualność: Krajowa Izba Doradców Podatkowych Partnerem Prawniczych Targów Praktyk i Pracy
12 marca 2019 roku w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się 9. Edycja Prawniczych Targów Praktyk i Pracy, organizowanych przez BCSystems Legal Recruitment & Business Advisory.

W holu głównym oraz sali wystawienniczej nr 0.97 zaprezentują się wystawcy kolejnej edycji. Będą to nie tylko prestiżowe polskie i międzynarodowe kancelarie, ale również firmy ściśle związane z branżą prawną. Targi będą trwać jeden dzień – 12 marca w godz. 10-17.  Są to największe tego typu Targi organizowane w Polsce.
Na targach wystawiają się między innymi czołowe kancelarie podatkowe oraz międzynarodowe firmy doradcze i audytorskie. KIDP została partnerem wydarzenia.
Na stronie internetowej wydarzenia zamieszczony został artykuł autorstwa Rzecznika Prasowego KRDP:
„Doradca podatkowy to zawód z przyszłością”.

Treść artykułu:
Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t. j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę. Tytuł "doradca podatkowy" podlega ochronie prawnej. W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom.

Najwyższym organem Izby jest Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbywa się co 4 lata. W okresach między Zjazdami działalnością samorządu kieruje Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybrana przez Zjazd. Jej kadencja trwa 4 lata.

Innymi organami samorządu doradców podatkowych są:
•    Krajowa Komisja Rewizyjna - do zadań której należy kontrola działalności finansowej i majątkowej organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
•    Rzecznik Dyscyplinarny - który sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków określonych prawem przez doradców podatkowych, nad przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej oraz jest oskarżycielem w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi;
•    Sąd Dyscyplinarny - rozpatrujący sprawy dyscyplinarne doradców podatkowych w pierwszej instancji
•    Wyższy Sąd Dyscyplinarny - stanowiący sąd drugoinstancyjny.

Kadencja każdego z powyższych organów jest równa kadencji Krajowej Rady Doradców Podatkowych i podobnie jak ona wybierane są one przez Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych.
Na terenie każdego z szesnastu województw działają ponadto Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych i oddziały zamiejscowe Sądu Dyscyplinarnego.
Do zadań statutowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych należy w szczególności:
-  ochrona interesów zawodowych oraz integracja środowiska doradców podatkowych,
- sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby i przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej,
-  doskonalenie zawodowe członków Izby,
- współdziałanie z samorządami zawodowymi innych wolnych zawodów,
-  przedstawianie wniosków właściwym organom w zakresie stanowienia i stosowania prawa podatkowego,
- kształtowanie wizerunku doradcy podatkowego jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego.
Doradca podatkowy wykonuje zawód zaufania publicznego. Jego misją jest przeprowadzenie podatnika przez meandry prawa podatkowego, tak aby mógł prawidłowo rozliczyć się z ciążących na nim obowiązków podatkowych. Doradca podatkowy jest fachowcem, który stara się wyjaśnić podatnikowi zawiłości prawa, zwłaszcza podatkowego, przekonać do jego stosowania, odwieźć od chęci jego naruszania, ale także chronić jego interesy reprezentując go przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Doradca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej i zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, przynależy obowiązkowo do samorządu zawodowego – Krajowej Izby Doradców Podatkowych – od chwili wpisu na listę. Samorząd nie tylko broni jego interesów, ale i stoi na straży etyki wykonywania zawodu, których przestrzegania pilnuje rzecznik dyscyplinarny i sądy korporacyjne.
Doradca podatkowy związany jest tajemnicą zawodową. Ma obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie fakty i informacje, jakie powziął w związku z wykonywaniem zawodu, a w szczególności informacje zawarte w materiałach utrwalonych w jakiejkolwiek formie, które powinien zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem a także przed zniszczeniem lub dostępem osób niepowołanych. Ustawa wprowadziła zakaz przesłuchania doradcy podatkowego w charakterze świadka co do faktów i informacji, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy, chyba że został on zwolniony od tego obowiązku w trybie określonym odrębnymi ustawami.

Obecnie na liście uprawnionych do wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest ponad 13 tys. osób. Natomiast aktywnych zawodowo jest ponad 9 tys. osób w całej Polsce w tym ponad 2 tys. na Mazowszu.
Doradca podatkowy to zawód przyszłości. To bardzo atrakcyjny zawód dla młodych ludzi planujących swoją ścieżkę zawodową.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych opracowała projekt zmian do ustawy o doradztwie podatkowym, zmierzający do jeszcze większego wzmocnienia rangi tego zawodu poprzez np. wprowadzenie togi-stroju urzędowego dla doradców podatkowych, reprezentujących podatników przed sądami administracyjnymi czy nadania uprawnień do reprezentowania podatników w sprawach karnych-skarbowych.

Więcej informacji:
http://targiprawnicze.pl/krajowa-izba-doradcow-podatkowych

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
DATA PUBLIKACJI: 2019-03-08 + pozostałe aktualności
Komentarze (0)
Opcja dodawania komentarzy jest zarezerwowana wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby się zalogować przejdź do panelu logowania.
Najpopularniejsze:
Logowanie
Pomoc
Login
Hasło
Publikować mogą tylko zalogowani użytkownicy. Aby się zalogować użyj swojego loginu i hasła z mdoradcy.
BIP
Powered by multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia :: © Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Start   ::   START BIZNES   ::   Kontakt