map
Witamy w naszym serwisie. UWAGA aby uzyskać dostęp do wszystkich zasobów zaloguj się.
|
|
|
Twoja lokalizacja: Start /
Aktualność: Legitymacja Doradcy Podatkowego

W związku z wejściem w życie uchwały Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr 134/2009  z dnia 18 maja 2009 r. dotyczącej wyposażenia doradców podatkowych w legitymacje oraz zmieniającej dotychczasowy regulamin wydawania, używania i posiadania legitymacji doradcy podatkowego, uprzejmie informujemy o najważniejszych zmianach jakie wprowadzono powyższą uchwałą.

Legitymacja będzie nadal wydawana na wniosek osoby zainteresowanej, a wnioskodawca będzie mógł wystąpić o jej wydanie do określonego Regionalnego Oddziału KIDP, odpowiednio według miejsca wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Wraz z wejściem w życie nowych uregulowań, koszt wystawienia legitymacji będzie ponosił w pełnej wysokości doradca podatkowy. Każda osoba zainteresowana uzyskaniem legitymacji będzie składała pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem wydawania, używania i posiadania legitymacji doradcy podatkowego. Ma to na celu zabezpieczenie KIDP przed bezprawnym posługiwaniem się legitymacją wobec osób trzecich, w wyniku np. skreślenia z listy doradców podatkowych, czy też zawieszenia wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Według ustaleń Krajowej Rady Doradców Podatkowych, legitymacja doradcy podatkowego będzie wydawana bezterminowo (dotychczas miała ograniczony, 5-letni okres ważności). Doradca podatkowy będzie mógł się nią posługiwać w okresie od jej otrzymania, aż do utraty prawa do używania tytułu „doradcy podatkowego” zgodnie z  przepisami ustawy o doradztwie podatkowym. Natomiast w okresie zawieszenia prawa wykonywania zawodu, doradca podatkowy będzie mógł wystąpić o wystawienie legitymacji, z tym iż nie będzie mógł się nią posługiwać wobec osób trzecich, a jedynie wobec organów samorządu zawodowego oraz organów Regionalnych Oddziałów KIDP.

 

Dla doradców podatkowych, którym termin ważności legitymacji upływa w 2009 r., będzie przewidziana uproszczona procedura z możliwością wykorzystania strony internetowej www.kidp.pl, zawierającej wzór formularza z ograniczoną ilością danych niezbędnych do jej wystawienia. Z procedury tej będą mogły skorzystać jedynie ci doradcy podatkowi, których dane w okresie składania wniosku o pierwszą legitymację pokrywają się z danymi przy ubieganiu się o wystawienie kolejnej legitymacji.

Doradcy podatkowi posiadający legitymacje, których okres ważności jest krótszy niż okres ważności posiadanego certyfikatu podpisu elektronicznego, zachowują prawo do korzystania z legitymacji, lecz tylko w zakresie niezbędnym do korzystania z podpisu elektronicznego. W takiej sytuacji posługiwanie się dotychczasową legitymacją, dla jej podstawowego celu jakim jest potwierdzenie przynależności do Krajowej Izby Doradców Podatkowych, wygaśnie wraz z upływem okresu jej ważności.

 

Obecnie trwają prace nad dostosowaniem systemu informatycznego do obsługi uproszczonych wniosków, a zgodnie z instrukcjami otrzymanymi z KIDP, proces przyjmowania wniosków o wydanie legitymacji zostanie tymczasowo zawieszony. O zakończeniu procesu niezwłocznie Państwa poinformujemy. Jednocześnie przepraszamy za ewentualne trudności w realizacji składanych wniosków.

DATA PUBLIKACJI: 2009-06-22 + pozostałe aktualności
Kategorie:
Oddziały regionalne:
Najpopularniejsze:
Logowanie
Pomoc
Login
Hasło
Publikować mogą tylko zalogowani użytkownicy. Aby się zalogować użyj swojego loginu i hasła z mdoradcy.
BIP
Powered by multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia :: © Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Start   ::   START BIZNES   ::   Kontakt