map
Witamy w naszym serwisie. UWAGA aby uzyskać dostęp do wszystkich zasobów zaloguj się.
|
|
|
Twoja lokalizacja: Start /
Aktualność: Informacje o działalności Oddziału w maju 2019 r.

Informacje o działalności Oddziału w maju 2019 r.

 

Działalność szkoleniowa i integracyjna

 

W miesiącu maju Komisja ds. szkoleń opracowuje harmonogram szkoleń, wydarzeń, spotkań integracyjnych  na II półrocze tego roku. Najbliższe planowane szkolenie wyjazdowe będzie miało miejsce na przełomie maja i czerwca w Zamku na Skale w Trzebieszowicach, gdzie Pan Tomasz Michalik poruszał będzie aktualne zagadnienia dot. rozliczeń w podatku VAT. Zapraszamy wszystkich doradców podatkowych, gdyż Oddział dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na to szkolenie.

 

W dniu 11 maja 2019r. doradcy podatkowi z Dolnego Śląska uroczyście obchodzili Dzień Doradcy Podatkowego. Z tej okazji wzięli udział w spektaklu Wrocławskiego Teatru Komedia ,,Edukacja Rity” w reż. Wojciecha Dąbrowskiego. Przed spektaklem doradców podatkowych powitał Pan dr Jacek Andrzej Zieliński, który podsumował dotychczasowe działania Zarządu DO KIDP. Następnie Pani Alicja Marciniak – członek KRDP i Przewodnicząca Kapituły Dolnośląskiego Oddziału KIDP oraz Pan Andrzej Kempa – Sekretarz Kapituły wręczyli uhonorowania zasłużonym dla Dolnośląskiego Oddziału KIDP. Pełna lisa uhonorowanych jest dostępna na stronie internetowej Oddziału w zakładce Kapituła DO KIDP.

 

Wydarzenia

 

W dniu 6 maja b.r. Pan Sebastian Ząbczyk – Wiceprzewodniczący Zarządu DO KIDP, reprezentował doradców podatkowych na  konferencji podatkowej „Podatki dochodowe – wybrane zagadnienia”, organizowanej przez Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja odbyła się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP informuje, że od jesieni 2019 roku planowane jest uruchomienie studiów podyplomowych „Finanse i Prawo w doradztwie podatkowym”, które realizowane są przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy i pod patronatem merytorycznym Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia te przygotowane zostały przede wszystkim do doradców podatkowych, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, uaktualnić lub poszerzyć wiedzę z obszarów podatkowych, prawnych i finansowych. Informacje o studiach można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a w najbliższym czasie uruchomione zostaną zapisy. Przypominamy, że studia te objęte są częściowym dofinansowaniem przez DO KIDP w wysokości 30% ceny studiów. Zarząd Dolnośląskiego Oddziału chce  ten sposób ułatwić dostęp doradcom podatkowym do kolejnej formy podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Przypominamy również, że od jesieni uruchomiona zostanie kolejna już, VIII edycja studiów podyplomowych Doradztwo Podatkowe, gdzie również DO KIDP jest ich patronem merytorycznym.

 

W związku z koniecznością podjęcia działań mających na celu intensywną promocję zawodu Doradcy Podatkowego, Zarząd podjął decyzje o szerszym zakresie współpracy z mediami. Celem tych działań będzie budowanie wizerunku Doradcy Podatkowego jako profesjonalnego Partnera zarówno dla przedsiębiorców, jak też konsumentów i jednostek sektora publicznego.

Działania te obecnie są w fazie projektowania, aczkolwiek koncentrować się one będą na współpracy z Radiem Wrocław, Telewizją Wrocław oraz prasą regionalną. Zamiarem Zarządu jest nawiązanie stałej, cyklicznej współpracy z mediami. W konsekwencji Zarząd kieruje prośbę o zgłaszanie się osób, Doradców Podatkowych, którzy byliby zainteresowani udziałem w wywiadach, programach, audycjach radiowych lub współtworzeniem publikacji w prasie.

Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany takimi wystąpieniami, prosimy o przesłanie do Zarządu, na adres mailowy sekretariat@kidp.wroclaw.pl danych osoby zainteresowanej (imię, nazwisko i numer wpisu) oraz wskazanie obszaru, w którym dana osoba się specjalizuje lub chciałaby się wypowiadać.

Jednocześnie, jeżeli ktoś z Państwa ma kontakt z mediami, w szczególności w miastach województwa dolnośląskiego innych niż Wrocław, również zachęcamy do współpracy i promowania w nich zawodu Doradcy Podatkowego. Jako Zarząd służymy w tym zakresie wszelką pomocą.   

 

Zarząd DO KIDP podjął uchwałę powołującą Zespół Merytoryczny Regionu Dolnośląskiego. Jego zadaniem będzie koordynacja i przekazywanie informacji o najistotniejszych zdarzeniach, które są istotne w pracy doradcy podatkowego.

Obecnie Zespół już pracuje i zostały rozesłane pierwsze informacje do doradców podatkowych regionu Dolnośląskiego z informacją o zmianach związanych z wejściem w życie przepisów o kasach fiskalnych on-line. Z otrzymanych odpowiedzi wynika, że inicjatywa ta spotkała się z przychylnym przyjęciem przez doradców podatkowych naszego regionu.

Zachęcamy również doradców podatkowych województwa dolnośląskiego do włączenia się w tą inicjatywę i przekazywania informacji o ważnych zagadnieniach, które mogą mieć istotne znaczenie dla innych osób wykonujących zawód doradcy podatkowego. Zespół będzie starał się na bieżąco je opracowywać i następnie będą one wysyłane pocztą internetową do wszystkich doradców podatkowych regionu dolnośląskiego.

Przykładami takich informacji są doświadczenia zdobywane przez doradców podatkowych w ich codziennej praktyce, np. wyroki sądowe, stanowiska organów administracji podatkowej lub innych organów administracji państwowej i samorządowej, które mogłyby ułatwić pracę innym naszym Koleżankom i Kolegom.

Prosimy o kontakt na adres: dolnoslaski@kidp.pl.

 

 

Przygotował:

dr Krzysztof Biernacki

Członek Zarządu

Przewodniczący Komisji Promocji i Komunikacji Zewnętrznej


DATA PUBLIKACJI: 2019-05-24 + pozostałe aktualności
Kategorie:
Oddziały regionalne:
Najpopularniejsze:
Logowanie
Pomoc
Login
Hasło
Publikować mogą tylko zalogowani użytkownicy. Aby się zalogować użyj swojego loginu i hasła z mdoradcy.
BIP
Powered by multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia :: © Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Start   ::   START BIZNES   ::   Kontakt