map
Witamy w naszym serwisie. UWAGA aby uzyskać dostęp do wszystkich zasobów zaloguj się.
|
|
|
Twoja lokalizacja: Start /
Aktualność: INFORMACJA O PRZYCZYNIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
Zgodnie z uchwałą z dnia 12.12.2006 roku Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 3 marca 2007 roku zwołano Nadzwyczajny Zjazd Doradców Podatkowych.
Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zjazdu będzie:
• uchwalenie zmian Statutu Izby
• ocena pracy organów Izby a także Przewodniczącego KRDP i ewentualne decyzje osobowe wynikające z tej oceny,
• zmiany zasad etyki zawodowej,
• wyznaczanie priorytetów dla działania organów Izby w okresie do końca II kadencji wynikających z uchwały programowej 24/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.
Na mocy uchwały nr 33/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. podjęto uchwałę w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
Uchwała ta została zawieszona przez Ministra Finansów decyzją z dnia 29 maja 2006 r. Nr AP13-8003/946/PZ/06/SM6-5040 wydaną na podstawie przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych złożyła skargę na decyzję Ministra Finansów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
24 października 2006 roku Sąd Administracyjny wydał wyrok oddalający skargę KRDP, tym samym podtrzymując decyzję Ministra Finansów.
Sprawa dotyczyła funkcjonowania sądów dyscyplinarnych działających w korporacji doradców podatkowych oraz terminu zwoływania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.
Między innymi w uzasadnieniu wyroku napisano, że nie kwestionuje się co do zasady celowości wprowadzenia zmian do statutu, ale na płaszczyźnie prawnej są one sprzeczne z brzmieniem odpowiednich przepisów obowiązującej ustawy o doradztwie podatkowym. Natomiast w ocenie Ministra Finansów Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych nie ma uprawnień do precyzowania regulacji zawartych w ustawie o doradztwie podatkowym.
Sąd przychylił się do stanowiska Ministra Finansów stwierdzając, że organ samorządu zawodowego nie może w drodze wewnętrznych aktów – w tym przypadku uchwały w przedmiocie statutu – wkraczać w sferę uregulowaną z sposób jednoznaczny w ustawie.
Przedmiotem obrad będzie również zmiana zasad etyki zawodowej a mianowicie art. 4 i art. 16 zasad etyki mówiących o wykonywaniu czynności zawodowych według najlepszej woli i wiedzy , w sposób rzetelny i z zachowaniem należytej staranności oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej doradcy i jej konsekwencjach.
Powodem zmian są problemy ze stosowaniem prawa podatkowego nie tylko przez doradców podatkowych, ale także organy podatkowe i sądy administracyjne, oraz wprowadzenie zasady wyłączenia odpowiedzialności dyscyplinarnej doradcy, gdy w ramach postępowania wyjaśniającego okaże się, że błąd doradcy był wynikiem obiektywnej niejasności przepisów prawa podatkowego.
 
~BPO
  Hmm..rodzi się pytanie..Ktoś przecież na II Zjeżdzie uchwalał ten Statut- i...kto pokryje koszty tego bubla-czyli organizacji Nadzwyczajnego Zjazdu?-pytanie raczej retoryczne. B.Orlik nr wpisu 01956

DATA PUBLIKACJI: 2007-02-06 + pozostałe aktualności
Kategorie:
Oddziały regionalne:
Najpopularniejsze:
Logowanie
Pomoc
Login
Hasło
Publikować mogą tylko zalogowani użytkownicy. Aby się zalogować użyj swojego loginu i hasła z mdoradcy.
BIP
Powered by multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia :: © Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Start   ::   START BIZNES   ::   Kontakt