map
Witamy w naszym serwisie. UWAGA aby uzyskać dostęp do wszystkich zasobów zaloguj się.
Twoja lokalizacja: Start / Baza wiedzy  /  e-Biuletyn KIDP  /  Inne  /  Jak rozliczyć wynagrodzenie członka rady nadzorczej niebędącego pracownikiem przedsiębiorstwa i nieposiadającego innego tytułu do ubezpieczeń?
Artykuły
Jak rozliczyć wynagrodzenie członka rady nadzorczej niebędącego pracownikiem przedsiębiorstwa i nieposiadającego innego tytułu do ubezpieczeń?
Członek rady nadzorczej spółki z o.o. może pełnić funkcję honorowo bądź odpłatnie. Osoba pełni funkcję w organie spółki zazwyczaj na podstawie powołania uchwałą wspólników (por. art. 215 ksh). Artykuł 392 § 1 ksh zastrzega, że członkom rady nadzorczej w spółce może zostać przyznane wynagrodzenie, które określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia. Jeżeli zaś spółka ma wypłacać członkom swoich władz wynagrodzenie, musi z nimi zawrzeć stosowną umowę. Może być to umowa cywilnoprawna (np. zlecenia) i wówczas sposób wynagradzania członka rady nadzorczej jest objęty zakresem wolności umów.
Wynagrodzenie członka rady nadzorczej, który nie jest pracownikiem podmiotu, stanowi dla niego przychód z działalności wykonywanej osobiście, co wynika z art. 13 ust. 7 ustawy o PIT. Dla spółki oznacza to, że tylko wypłacone na rzecz członka rady nadzorczej świadczenia, jak również składki społeczne ZUS od tych wynagrodzeń w części finansowanej przez spółkę, można uznać za koszty uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 57 i 57a ustawy o CIT). Członkowie rady nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone statutem bądź uchwałą walnego zgromadzenia. Mogą również wypełniać swoją funkcję honorowo.
Ustawodawca zezwolił zatem na zaliczenie do kosztów podatkowych wynagrodzenia członków rad nadzorczych z tytułu pełnionych przez nich funkcji, tzn. realizowania przez nich obowiązków określonych w Kodeksie spółek handlowych. I jeśli spełniony został warunek wyrażony w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, czyli koszt jest kosztem poniesionym w celu uzyskania przychodów, w celu zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów, to może być zaliczony do kosztów podatkowych. Nie ma znaczenia, w jaki sposób wynagrodzenie członka rady nadzorczej jest ustalane.
Pamiętaj jednak, że zgodnie z indywidualnymi postanowieniami w spółce, jako element wynagrodzenia mogą być uznawane koszty szkoleń, zwrot kosztów podróży służbowych, koszty ubezpieczeń. Będą one jednak przychodem z tytułu działalności wykonywanej osobiście. Niektóre z nich będą mogły korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o PIT (por art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT).
Wątpliwości budzi zapewne art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o CIT, który ogranicza wydatki na rzecz członków rad nadzorczych. W tym przepisie chodzi jednak o inne niż wynagrodzenia wydatki ponoszone na rzecz członków organów nadzorujących, np. samochody, wynajmowanie lokali mieszkalnych itp. – są to tzw. świadczenia jednostronne. Wyliczając wynagrodzenie członka rady nadzorczej z tytułu działalności wykonywanej osobiście, spółka powinna uwzględnić koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 w związku z art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy o PIT. Oznacza to, że miesięczne koszty uzyskania przychodu z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej nie mogą przekroczyć w 2009 r. kwoty 111,25 zł, a roczne – 1.335 zł.
Jeżeli członek rady nadzorczej mieszka na terytorium Polski, to z racji pełnionej funkcji podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wówczas trzeba naliczać za niego składkę zdrowotną niezależnie od tego, czy pobiera z tego tytułu świadczenie pieniężne, czy pełni swą funkcję zupełnie nieodpłatnie. Dla członków rady nadzorczej podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o PIT, otrzymywany z tytułu pełnionej funkcji. Tak wynika z art. 81 ust. 8 pkt 12 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027). Spółka jako płatnik składek od wypłaconego członkowi rady nadzorczej wynagrodzenia ma więc obowiązek naliczyć składkę zdrowotną (9%). Spółka wypłacając świadczenie pieniężne członkowi rady nadzorczej, jest zobowiązana do poboru zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu w wysokości 111,25 zł miesięcznie (art. 41 ustawy o PIT). Wyliczoną zaliczkę należy zmniejszyć o kwotę pobranej składki zdrowotnej, ale tylko w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki.
Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się na formularzu ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 22 40 X X, w terminie 7 dni od daty powołania danej osoby na członka rady nadzorczej.
 
dr Katarzyna Trzpioła, Wydział Zarządzania UW, Moore Stephens Central Audit Sp. z o.o
 
Jest to pełna treść artykułu pochodzącego z Serwisu Doradcy Podatkowego. Zamów już dziś!
Ocena:
Komentarze (0)
Opcja dodawania komentarzy jest zarezerwowana wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
Aby się zalogować kliknij.
Kategorie:
Najpopularniejsze:
Logowanie
Pomoc
Login
Hasło
Publikować mogą tylko zalogowani użytkownicy. Aby się zalogować użyj swojego loginu i hasła z mdoradcy.
BIP
Powered by multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia :: © Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Start   ::   START BIZNES   ::   Kontakt