Artykuły z serwisu Artykuły z serwisu http://www.doradcy.krdp.pl/ Sun, 19 Jan 2020 13:38:06 +0100 120 75 lat to za mało? W dniu 9 października 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych. Wprowadzone nią zmiany dotyczą zwolnienia od opłat abonamentowych z tytu http://www.doradcy.krdp.pl/artykuly.php/7/1607,75_lat_to_za_malo 2018-12-19 Sześć lat, a może mniej? Dużo ostatnio mówi się i pisze o kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Jedni – powołując się na art. 180 ust. 4 Konstytucji - twierdzą, że ulega ona przerwaniu, gdyż funkcji tej http://www.doradcy.krdp.pl/artykuly.php/7/1486,szesc_lat_a_moze_mniej 2018-07-11 Tymczasowy pełnomocnik szczególny oraz kurator osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w postępowaniu podatkowym Tymczasowy pełnomocnik szczególny oraz kurator osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w postępowaniu podatkowym Artur Tim – doradca podatkowy nr 131 http://www.doradcy.krdp.pl/artykuly.php/5/1277,tymczasowy_pelnomocnik_szczegolny_oraz_kurator_osoby_prawnej_i_jednostki_organizacyjnej_nieposiadaja 2017-09-04 Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości z perspektywy unijnej i krajowej – wybrane aspekty Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości z perspektywy unijnej i krajowej – wybrane aspekty Artur Tim - doradca podatkowy nr 13113 Streszczenie Jednym z elementów głębokiej i http://www.doradcy.krdp.pl/artykuly.php/6/1260,centralny_rejestr_restrukturyzacji_i_upadlosci_z_perspektywy_unijnej_i_krajowej_8211_wybrane_aspekty 2017-08-24 Niekonstytucyjność Konstytucji Analizując stanowiska i argumentację uczestników sporu w sprawie publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw, można dojść do wniosku, że niektóre przepisy Konstytucji są nieko http://www.doradcy.krdp.pl/artykuly.php/7/925,niekonstytucyjnosc_konstytucji 2016-03-16 Abonament rtv Obowiązki związane z rejestracją i opłatami z tytułu abonamentu rtv mają swoje źródło w przepisach ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (dalej u.o.a.). Ustawa ta uchyliła obo http://www.doradcy.krdp.pl/artykuly.php/7/854,abonament_rtv 2015-12-01 Skreślenie z listy doradców podatkowych W zdumienie wprawił mnie wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 lipca 2014 r. sygn. akt. VI SA/WA 3426/13. Dotyczy on zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lip http://www.doradcy.krdp.pl/artykuly.php/7/853,skreslenie_z_listy_doradcow_podatkowych 2015-11-27 Najnowsze zmiany w przepisach z e-Biuletynu 3/2015 PIT: odsetki od zaległego zasiłku dla opiekuna bez podatkuMinister finansów zaniechał poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z tytułu odsetek od wypłaty zaległych zasiłków dla opiek http://www.doradcy.krdp.pl/artykuly.php/9/716,najnowsze_zmiany_w_przepisach_z_ebiuletynu_32015 2015-02-10 Najnowsze orzecznictwo z e-Biuletynu 3/2015 VAT: awaria systemu nie pozbawia prawa do zwrotu podatkuProblemy techniczne w ramach systemu informatycznego nie mogą naruszać prawa podatnika do uzyskania zwrotu podatku naliczonego. Tak wskazał WSA http://www.doradcy.krdp.pl/artykuly.php/3/717,najnowsze_orzecznictwo_z_ebiuletynu_32015 2015-02-10 Najnowsze interpretacje z e-Biuletynu 3/2015 VAT: e-medycyna nie korzysta ze zwolnienia z podatkuUsługi telemedycyny w zakresie e-rehabilitacji, e-szkoły rodzenia, e-pielęgniarki, e-położnej, e-lekarza, e-psychologa, e-logopedy, e-psychiatry nie http://www.doradcy.krdp.pl/artykuly.php/10/718,najnowsze_interpretacje_z_ebiuletynu_32015 2015-02-10