Kalendarium serwisu Kalendarium serwisu http://www.doradcy.krdp.pl/ Mon, 21 Oct 2019 16:51:34 +0200 120 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Termin: od: <strong>4 październik 2019</strong> do: <strong>4 listopad 2019</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1337 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego (POZNAŃ) Termin: <strong>21 październik 2019</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3989 Wpłaty obowiązkowe na PFRON oraz dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (Łódź, 21.10.2019 r.) Termin: <strong>21 październik 2019</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3953 Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Termin: od: <strong>21 październik 2019</strong> do: <strong>4 listopad 2019</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1341 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu w praktyce doradcy podatkowego. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Katowice. PUNKTY. Termin: <strong>22 październik 2019</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3909 Konferencja SGH pt. Uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce Termin: <strong>23 październik 2019</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=KONF&id=41 Klub Doradcy Podatkowego (POZNAŃ) 24.10.2019 r. Termin: <strong>24 październik 2019</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3607 AKCJA-INTEGRACJA. Jesienne kino na wesoło. Termin: <strong>25 październik 2019</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3896 ORDYNACJA PODATKOWA W PRAKTYCE - CZ.II Termin: <strong>25 październik 2019</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3973 KALENDARZE KSIĄŻKOWE 2020 Termin: <strong>26 październik 2019</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3954