Kalendarium serwisu Kalendarium serwisu http://www.doradcy.krdp.pl/ Wed, 22 Nov 2017 22:57:36 +0100 120 PROJEKT STANOWISKA RP przygotowany w związku z art. 7 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 213, poz. 1395) Termin: od: <strong>14 listopad 2017</strong> do: <strong>28 listopad 2017</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1053 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Termin: od: <strong>17 listopad 2017</strong> do: <strong>1 grudzień 2017</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1054 Projekt Stanowiska Rządu RP dotyczący wniosku Komisji Europejskiej COM(2017) 536 wraz z wnioskiem dot. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego); Termin: od: <strong>17 listopad 2017</strong> do: <strong>23 listopad 2017</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1055 Podatek od towarów i usług. Wybrane problemy. Termin: <strong>22 listopad 2017</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=2932 Czwartkowe spotkanie podatkowe - Zielona Góra Termin: <strong>23 listopad 2017</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=2935 &quot;Zmiany w podatku VAT, CIT,PIT&quot; oraz &quot;Wypalenie zawodowe w praktyce zawodowej doradców podatkowych&quot; Termin: od: <strong>24 listopad 2017</strong> do: <strong>25 listopad 2017</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=2868 JPK i Split payment Termin: <strong>24 listopad 2017</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=2828 Konferencja z cyklu &quot;Bezpieczny Doradca Podatkowy&quot; pod tytułem &quot;Polski przedsiębiorca w Niemczech - prawa i obowiązki&quot; (LUBNIEWICE).UWAGA! BRAK WOLNYCH MIEJSC! Termin: od: <strong>24 listopad 2017</strong> do: <strong>26 listopad 2017</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=2779 Szkolenie Andrzejkowe w Niechorzu Termin: od: <strong>24 listopad 2017</strong> do: <strong>26 listopad 2017</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=2839 Ustalanie prawa do świadczeń - wybrane zagadnienia - Zielona Góra Termin: <strong>24 listopad 2017</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=2849