Kalendarium serwisu Kalendarium serwisu http://www.doradcy.krdp.pl/ Thu, 21 Sep 2017 09:07:15 +0200 120 Projekt ustawy o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego Termin: od: <strong>29 sierpień 2017</strong> do: <strong>29 wrzesień 2017</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1033 Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie &quot;Informacji dotyczącej deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców&quot; Termin: od: <strong>12 wrzesień 2017</strong> do: <strong>25 wrzesień 2017</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1035 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach. Termin: od: <strong>19 wrzesień 2017</strong> do: <strong>9 październik 2017</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1036 Projekt ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA32) Termin: od: <strong>19 wrzesień 2017</strong> do: <strong>19 październik 2017</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1037 Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (UA33) Termin: od: <strong>19 wrzesień 2017</strong> do: <strong>19 październik 2017</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1038 &quot;Dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych&quot; Termin: <strong>21 wrzesień 2017</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=2747 Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym Termin: <strong>21 wrzesień 2017</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=2825 PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ; AKTUALNE TRENDY W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH Termin: <strong>22 wrzesień 2017</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=2776 Nowe regulacje prawne w zakresie cen transferowych od 2017 nowa dokumentacja podatkowa warsztaty praktyczne 2 dniowe Termin: od: <strong>25 wrzesień 2017</strong> do: <strong>26 wrzesień 2017</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=2782 Rozliczenie transakcji zagranicznych - VAT, podatek doch. Warsztaty podatkowe w Częstochowie Termin: <strong>25 wrzesień 2017</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=2848