Kalendarium serwisu Kalendarium serwisu http://www.doradcy.krdp.pl/ Tue, 19 Jun 2018 00:48:12 +0200 120 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Termin: od: <strong>30 listopad 2017</strong> do: <strong>14 grudzień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1057 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane Termin: od: <strong>22 styczeń 2018</strong> do: <strong>23 styczeń 2019</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1071 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne Termin: od: <strong>11 czerwiec 2018</strong> do: <strong>25 czerwiec 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1138 Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Termin: od: <strong>18 czerwiec 2018</strong> do: <strong>2 lipiec 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1139 Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw Termin: od: <strong>18 czerwiec 2018</strong> do: <strong>2 lipiec 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1140 Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych Termin: od: <strong>18 czerwiec 2018</strong> do: <strong>18 lipiec 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1141 Rozdzielona płatność oraz wybrane orzecznictwo w podatku VAT (POZNAŃ). UWAGA! ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA! Szkolenie odbędzie się w siedzibie WO KIDP przy ul. Romana Maya 1 Termin: <strong>19 czerwiec 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3215 4 POSIEDZENIE KRDP 5 KADENCJI (CXXII) Termin: <strong>19 czerwiec 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1086 Podatkowe i bilansowe aspekty umów (kontraktów) długoterminowych. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. PUNKTY Termin: <strong>20 czerwiec 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3173 KLUB DORADCY PODATKOWEGO: Metodyka dochowania należytej staranności. Rola protokołu z badania ksiag w postępowaniu podatkowym. Termin: <strong>21 czerwiec 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3242