Kalendarium serwisu Kalendarium serwisu http://www.doradcy.krdp.pl/ Wed, 25 Apr 2018 00:56:48 +0200 120 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Termin: od: <strong>30 listopad 2017</strong> do: <strong>14 grudzień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1057 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane Termin: od: <strong>22 styczeń 2018</strong> do: <strong>23 styczeń 2019</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1071 Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej za rok 2019 Termin: od: <strong>12 kwiecień 2018</strong> do: <strong>4 maj 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1115 Rządowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych Termin: od: <strong>16 kwiecień 2018</strong> do: <strong>30 kwiecień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1116 Autopoprawka do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Termin: od: <strong>16 kwiecień 2018</strong> do: <strong>30 kwiecień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1117 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Jerzy Meysztowicz) Termin: od: <strong>16 kwiecień 2018</strong> do: <strong>30 kwiecień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1119 Konsultacje dot. propozycji uregulowania problemu zatorów płatniczych w Polsce. Termin: od: <strong>16 kwiecień 2018</strong> do: <strong>16 maj 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1121 posiedzenie Prezydium KRDP Termin: <strong>25 kwiecień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1074 &quot;Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa&quot; Termin: <strong>26 kwiecień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3164 Czwartkowe spotkanie podatkowe - Zielona Góra Termin: <strong>26 kwiecień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3148