Kalendarium serwisu Kalendarium serwisu http://www.doradcy.krdp.pl/ Tue, 14 Aug 2018 22:15:03 +0200 120 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Termin: od: <strong>30 listopad 2017</strong> do: <strong>14 grudzień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1057 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane Termin: od: <strong>22 styczeń 2018</strong> do: <strong>23 styczeń 2019</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1071 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) 2016/1011 on low carbon benchmarks and positive carbon impact benchmarks + annex. Termin: od: <strong>5 lipiec 2018</strong> do: <strong>24 sierpień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1145 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on disclosures relating to sustainable investments and sustainability risks and amending Directive (EU) 2016/2341 Termin: od: <strong>5 lipiec 2018</strong> do: <strong>24 sierpień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1146 Projekt ustawy Ordynacja podatkowa Termin: od: <strong>24 lipiec 2018</strong> do: <strong>7 wrzesień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1164 Przepisy wprowadzające ustawę - Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika Termin: od: <strong>31 lipiec 2018</strong> do: <strong>7 wrzesień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1165 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw Termin: od: <strong>6 sierpień 2018</strong> do: <strong>20 sierpień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1167 Wniosek rozporządzenie PE i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje Termin: od: <strong>7 sierpień 2018</strong> do: <strong>24 sierpień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1168 posiedzenie Prezydium KRDP Termin: <strong>24 sierpień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1078 Warszataty PO KIDP 28 sierpnia 2018 r. &quot;Rachunkowość stowarzyszeń&quot; BRAK WOLNYCH MIEJSC Termin: <strong>28 sierpień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3279