Kalendarium serwisu Kalendarium serwisu http://www.doradcy.krdp.pl/ Thu, 18 Oct 2018 19:46:54 +0200 120 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Termin: od: <strong>30 listopad 2017</strong> do: <strong>14 grudzień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1057 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane Termin: od: <strong>22 styczeń 2018</strong> do: <strong>23 styczeń 2019</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1071 Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych Termin: od: <strong>21 wrzesień 2018</strong> do: <strong>22 październik 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1178 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw Termin: od: <strong>5 październik 2018</strong> do: <strong>19 październik 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1185 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw Termin: od: <strong>8 październik 2018</strong> do: <strong>22 październik 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1187 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Termin: od: <strong>8 październik 2018</strong> do: <strong>26 październik 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1188 Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Termin: od: <strong>11 październik 2018</strong> do: <strong>10 listopad 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1190 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Termin: od: <strong>12 październik 2018</strong> do: <strong>26 październik 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1191 Poselski projekt ustawy o uchyleniu ustawy o podatku od niektórych kopalin oraz o zmianie innych ustaw Termin: od: <strong>12 październik 2018</strong> do: <strong>26 październik 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1192 Tajemnica zawodowa Doradcy podatkowego. Termin: <strong>18 październik 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3392