Kalendarium serwisu Kalendarium serwisu http://www.doradcy.krdp.pl/ Wed, 19 Dec 2018 12:20:29 +0100 120 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019. Termin: od: <strong>26 listopad 2018</strong> do: <strong>20 grudzień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1221 Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa. Termin: od: <strong>5 grudzień 2018</strong> do: <strong>28 grudzień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1228 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw Termin: od: <strong>5 grudzień 2018</strong> do: <strong>19 grudzień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1229 Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozporządzenia 2016/679 Termin: od: <strong>11 grudzień 2018</strong> do: <strong>27 grudzień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1230 Poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne (przedstawiciel wnioskodawców poseł Wiesław Janczyk) Termin: od: <strong>11 grudzień 2018</strong> do: <strong>27 grudzień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1231 Poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Anna Paluch) Termin: od: <strong>11 grudzień 2018</strong> do: <strong>27 grudzień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/kalendarium.php/wpis/1232 E-akta zmiany od 1 stycznia 2019 r. Termin: <strong>19 grudzień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3490 AKCJA START BIZNES. Wejdź na www.startbiznesdp.pl Zgłoszenia o przystąpieniu do Akcji prosimy przesyłać e-mailowo na adres właściwego Biura Regionalnego Oddziału KIDP zgodnie z przynależnością do Regionu oraz prosimy wpisywać się w panelu mDoradca. Termin: <strong>31 grudzień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=1452 INTERNETOWY KATALOG DORADCÓW PODATKOWYCH. Dołącz do Katalogu! Wejdź na www.twojdoradcapodatkowy.info Termin: <strong>31 grudzień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3231 KALENDARZE ŚCIENNE - trójdzielne Termin: <strong>31 grudzień 2018</strong> http://www.doradcy.krdp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3423