map
Witamy w naszym serwisie. UWAGA aby uzyskać dostęp do wszystkich zasobów zaloguj się.
|
|
|
Twoja lokalizacja: Start /
Szczegóły szkolenia / imprezy
Ceny transferowe. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz pracowników doradców podatkowych. PUNKTY
Kategoria: Ceny transferowe
( Szkolenie )
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 72 / 100
Koszty:  148.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
148.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
444.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-02-15
Data zakończenia: 2018-02-15
Organizator:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program: 

1. Zagadnienia wstępne  - kto jest podmiotem powiązanym  - jak sprawdzić czy musze mieć dokumentacje cen transferowych :

Ø  podmioty powiązane pod szczególnym nadzorem organów podatkowych

Ø  jak sprawdzić czy jestem powiązany na gruncie podatkowym – zasada „trzech kroków”

Ø  czym są powiązania osobowe i kapitałowe (powiązania pionowe i poziome, powiązania bezpośrednie i pośrednie)?

Ø  dla jakich transakcji powstaje obowiązek posiadania dokumentacji cen transferowych ?

Ø  definiowanie limitów transakcyjnych

Ø  sankcje za brak posiadania dokumentacji cen transferowych – kiedy podatek dochodowy w stawce  50 % ?

 

2. Obowiązek posiadania dokumentacji dla umów spółek osobowych – kłopotliwy obowiązek po zmianach 1 stycznia 2015 r. :

Ø  jakie spółki muszą mieć dokumentacje dla swoich umów?

Ø  kiedy należy sporządzić dokumentacje dla umowy spółki osobowej ?

Ø  problem ze spółkami rodzinnymi i hybrydowymi (sp. z o.o. s. k.);

Ø  objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym tzw. umów wspólnego przedsięwzięcia oraz umów o podobnym charakterze.

 

3. Jak powinna wyglądać dokumentacja cen transferowych:

Ø  treść  dokumentacji do końca 2016 r.

Ø  podatkowe w trakcie kontroli

Ø  metody uzasadniania rynkowości wynagrodzeń ustalonych pomiędzy powiązanymi:

a) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym,
b) metoda ceny odprzedaży,
c) metoda rozsądnej marży koszt plus,
d) metody zysku transakcyjnego,
e) inne metody.

Ø  obowiązek dokonywania analizy porównywalności transakcji przez organy podatkowe

 

4. Zmiany w zakresie dokumentacji dla podmiotów powiązanych po 1 stycznia 2017 r. nowa treść dokumentacji, nowe obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze:

Ø  nowy zakres obowiązku prowadzenia dokumentacji podatkowej

Ø  nowe progi kwotowe dla dodatkowej dokumentacji podatkowej

Ø  nowa definicja podmiotów powiązanych  -  zwiększenie wymaganego udziału w kapitale dla wystąpienia powiązań między podmiotami;

Ø  wprowadzenie obowiązku składania uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi;

Ø  wprowadzenie obowiązku przekazywania sprawozdania o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności, jednostek zależnych i zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej; 

Ø  obowiązek posiadania analizy porównawczej dla niektórych podatników po zmianach,

Ø  rozszerzenie treści (elementów) dokumentacji m.in. o załączniki do dokumentacji,
możliwość żądania przez organ sporządzenia dokumentacji dla transakcji nieprzekraczającej limitów,

Ø  obowiązek okresowego przeglądu dokumentacji,

Ø  obowiązek składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego,

Ø  obowiązek sporządzania tzw. informacji o grupie (dla podmiotów sporządzających Master File),

Ø  obowiązek składania sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (po przekroczeniu progu 10 mln EUR) – sprawozdanie CIT – TP.

Ø  Nowe rozporządzenie wykonawcze.

 


*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dn. 11 lutego 2014 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener: Jarosław Włoch

Jarosław Włoch - radca prawny nr Kr-2642; Wice-Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego , specjalizujący się w obsłudze prawno-podatkowej podmiotów gospodarczych oraz obsłudze sporów podatkowych (w tym również w zakresie reprezentacji klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym). kończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium z zakresu Doradztwa podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczestniczy również w audytach podatkowych prowadzanych przez MISP. Autor wielu artykułów o tematyce podatkowej.Termin i miejsce:

15.02.2018 r. godz. 10.00 – 15.45

Aula nr 1

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

ul. Bankowa 11b, KatowiceWSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe:

2. catering

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3013


do dnia 9 lutego 2018 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

123,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

148,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

123,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

148,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego i nie zawiesił wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.htmlPozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.


Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


!!! Uwaga:
Aby zgłosić się na szkolenie należy zalogować się w systemie mDoradca. Następnie w zakładce Szkolenia proszę wybrać interesujące Państwa szkolenie. Obok nazwy szkolenia znajduje się ikonka "Wyślij zgłoszenie" - kliknij w nią. Na ekranie pojawi się formularz, który należy wypełnić i kliknąć na przycisk poniżej "Wyślij zgłoszenie". O pomyślnym wysłaniu zgłoszenia na wybrane szkolenie będzie świadczyć mail, który dojdzie do Państwa po wysłaniu zgłoszenia. W mailu znajduje sie link do potwierdzenia zgłoszenia na który należy kliknąć. Potwierdzić zgłoszenie można także z panelu mDoradca. Tylko w takim przypadku proces można uznać za pomyślnie zakończony. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
Kategorie szkoleń
Logowanie
Pomoc
Login
Hasło
Publikować mogą tylko zalogowani użytkownicy. Aby się zalogować użyj swojego loginu i hasła z mdoradcy.
BIP
Powered by multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia :: © Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Start   ::   START BIZNES   ::   Kontakt