map
Witamy w naszym serwisie. UWAGA aby uzyskać dostęp do wszystkich zasobów zaloguj się.
|
|
|
Twoja lokalizacja: Start /
Szczegóły szkolenia / imprezy
Wybrane zmiany w PIT od 2018 r. związane z przychodami z działalności gospodarczej i innymi przychodami oraz inne wybrane zagadnienia dotyczące PIT. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. PUNKTY.
Kategoria: PIT
( Szkolenie )
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 36 / 45
Koszty:  148.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
148.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
444.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-05-17
Data zakończenia: 2018-05-17
Organizator:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Program:

1. Wybrane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r.:

-podwyższenie limitów zwolnień podatkowych (m.in. zapomogi, świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),

-nowe zasady obliczania kwoty wolnej od podatku,

-programy motywacyjne,

-zwolnienie z zaległości czynszowych przez jednostki samorządu terytorialnego,

-koszty „autorskie”,

-inne zmiany (w tym zmiany w zakresie rozliczania dochodów z działalności gospodarczej).

2. Przychody ze stosunku pracy. Zagadnienia ogólne:

-świadczenia dla członków rodziny pracownika,

-refundacja przez pracodawcę wydatków „służbowych” poniesionych przez pracownika,

-zgoda pracownika jako warunek uzyskania przychodu,

-zapłata przez pracodawcę zaległych składek ZUS.

3. Przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego:

-zagadnienia ogólne (warunki uzyskania przychodu),

-casusy z praktyki skarbowej.

4. Przychody ze stosunku pracy. Wybrane rodzaje przychodów:

-pożyczki,

-udostępnienie samochodu służbowego na cele prywatne pracownika,

-pakiety medyczne,

-świadczenia „żywieniowe”,

-wyjazdy i imprezy integracyjne,

-zawody branżowe.

5. Zwolnienia przedmiotowe:

-ubrania pracownicze (służbowe),

-świadczenia BHP

-posiłki i napoje w ramach oraz poza zakresem BHP,

-ekwiwalenty w związku z wykorzystywaniem majątku osobistego pracownika,

-podróże służbowe,

-pracownicy mobilni i oddelegowani – różnice w opodatkowaniu,

-podróże osób nie będących pracownikami,

-zakwaterowanie pracowników,

-zapomogi (w tym dla emerytów i rencistów),

-świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

-dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,

-szkolenia,

6. Szczególne kategorie przychodów:

-darowizna od pracodawcy,

-prawa autorskie pracownika (zagadnienia wybrane).

7. Inne źródła przychodów:

-sprzedaż premiowa (wzmianka),

-konkursy (gry) organizowane przez przedsiębiorców,

-świadczenia wydane w związku z promocją i reklamą.

8. Koszty uzyskania przychodów. Wybrane zagadnienia.

9. Rozliczenie podatku. Zagadnienia wybrane:

-świadczenia niepieniężne a pobór zaliczki (podatku),

-wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika (zleceniobiorcy),

-„małe” zlecenia,

-rozliczenie roku 2017.

10. Zwrot wynagrodzenia przez pracownika.

11. Świadczenia wypłacane nierezydentom pracującym za granicą (zmiana przepisów w 2017 r.), certyfikaty rezydencji podatkowej (podstawowe zasady stosowania); wzmianka.

12. Pytania uczestników.*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą 32/2014 KRDP z dn. 11 lutego 2014 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener: Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.Termin i miejsce:

17.05.2018 r. godz. 10.00 – 15.45

Sala szkoleniowa nr 25 (parter)

Śląski Oddział KIDP

Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-950 KatowiceWSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY(w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe

2. cateringWARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3102


do dnia 11 maja 2018 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.Płatność na szkolenie w formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO(o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

123,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

148,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

123,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

148,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego i nie zawiesił wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek.Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


!!! Uwaga:
Aby zgłosić się na szkolenie należy zalogować się w systemie mDoradca. Następnie w zakładce Szkolenia proszę wybrać interesujące Państwa szkolenie. Obok nazwy szkolenia znajduje się ikonka "Wyślij zgłoszenie" - kliknij w nią. Na ekranie pojawi się formularz, który należy wypełnić i kliknąć na przycisk poniżej "Wyślij zgłoszenie". O pomyślnym wysłaniu zgłoszenia na wybrane szkolenie będzie świadczyć mail, który dojdzie do Państwa po wysłaniu zgłoszenia. W mailu znajduje sie link do potwierdzenia zgłoszenia na który należy kliknąć. Potwierdzić zgłoszenie można także z panelu mDoradca. Tylko w takim przypadku proces można uznać za pomyślnie zakończony. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
Kategorie szkoleń
Logowanie
Pomoc
Login
Hasło
Publikować mogą tylko zalogowani użytkownicy. Aby się zalogować użyj swojego loginu i hasła z mdoradcy.
BIP
Powered by multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia :: © Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Start   ::   START BIZNES   ::   Kontakt