map
Witamy w naszym serwisie. UWAGA aby uzyskać dostęp do wszystkich zasobów zaloguj się.
|
|
|
Twoja lokalizacja: Start /
Szczegóły szkolenia / imprezy
Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej- Katowice. Szkolenie dla doradców podatkowych oraz ich pracowników. Punkty
Kategoria: Inne
( Szkolenie )
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 76 / 120
Koszty:  148.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
148.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
444.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-03-04
Data zakończenia: 2019-03-04
Organizator:  Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           Program:

1. Zarząd sukcesyjny

a) Ustanowienie zarządu sukcesyjnego

b) Zarząd przedsiębiorstwem w spadku do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego

c) Zasady ogólne dotyczące wykonywania zarządu sukcesyjnego

d) Stosunki między właścicielami przedsiębiorstwa w spadku a zarządcą sukcesyjnym

e) Prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku

f) Decyzje, działalność regulowana i wpisy do rejestru działalności regulowanej oraz innych rejestrów

g) Zarząd sukcesyjny w przypadku śmierci wspólnika spółki cywilnej

i) Daniny publiczne w okresie zarządu sukcesyjnego

j) Odwołanie zarządcy sukcesyjnego i inne zdarzenia powodujące utratę umocowania do pełnienia tej funkcji

k) Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego

2. Zmiany w zakresie prawa prywatnego (materialnego i procesowego)

a) Przedsiębiorstwo w spadku

b) Właściciele przedsiębiorstwa w spadku

c) Prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku przez zarządcę sukcesyjnego – uwagi wprowadzające

d) Ustanowienie zarządu sukcesyjnego

e) Czynności zachowawcze

f) Zarząd sukcesyjny

g) Okoliczności powodujące, że zarządca sukcesyjny nie może pełnić swojej funkcji

h) Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego

i) Zmiany w Kodeksie cywilnym

j) Zmiany w zakresie procedury cywilnej

k) Dostęp do środków na rachunku bankowym i rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

l) Czynności notarialne związane z zarządem sukcesyjnym

3. Zmiany w zakresie prawa administracyjnego

a) Utrzymanie w mocy decyzji administracyjnych

b) Promesy udzielone przedsiębiorcy

c) Utrzymanie w mocy wpisu do rejestru działalności regulowanej albo innego rejestru

d) Udział zarządcy sukcesyjnego w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych

e) Postępowanie egzekucyjne w administracji

f) Ujawnianie informacji o zarządcy sukcesyjnym w CEIDG

4. Zmiany w zakresie prawa pracy

a) Kontynuacja stosunków pracy

b) Porozumienie o kontynuacji stosunku pracy na dotychczasowych zasadach

c) Możliwość powrotu do pracy pracowników po ustanowieniu zarządu sukcesyjnego (pierwszeństwo w zatrudnieniu)

5. Zarząd sukcesyjny a upadłość

a) Zdolność upadłościowa zmarłego przedsiębiorcy w okresie zarządu sukcesyjnego

b) Niewypłacalność zmarłego przedsiębiorcy w okresie zarządu sukcesyjnego

c) Skutki ogłoszenia upadłości w okresie zarządu sukcesyjnego

d) Skład masy upadłości

e) Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez zarządcę sukcesyjnego

6. Zmiany w zakresie prawa podatkowego, opłaty skarbowej i rachunkowości

a) Przedsiębiorstwo w spadku jako podatnik

b) Kontynuacja korzystania z numeru NIP

c) Podatek dochodowy od przedsiębiorstwa w spadku

d) Podatek VAT

e) Akcyza

f) Pozostałe podatki od działalności przedsiębiorstwa w spadku i opłata skarbowa

g) Ordynacja podatkowa

h) Rachunkowość

i) Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn*) szkolenie punktowane - 5 pkt zgodnie z uchwałą nr 237/2018 KRDP z dn. 22 maja 2018 r. W celu prawidłowego naliczenia uzyskanych punktów za udział w szkoleniu konieczne jest podpisanie listy obecności przez doradcę podatkowego.Trener: Patryk Piotr Smęda

Prawnik, doradca podatkowy (numer wpisu 12110), właściciel firmy TAURUS TAX, absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jak również studiów podyplomowych z prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi, a także seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Przed wpisem na listę doradców podatkowych wieloletni pracownik Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kierujący komórkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za nadzór nad wymiarem podatku od towarów i usług. Złożył z wynikiem pozytywnym państwowe egzaminy na inspektora kontroli skarbowej i urzędnika mianowanego w służbie cywilnej. Od ponad dziesięciu lat trener w zakresie prawa podatkowego współpracujący z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce, jak również z Krajową Szkołą Skarbowości, autor publikacji podatkowych, w tym bestsellerowych pozycji Testy i Kazusy z cyklu Egzamin na doradcę podatkowego.Termin i miejsce:

04.03.2019 r. godz. 10.00 – 15.45

Sala konferencyjna (wysoki parter)

Biuro Centrum Katowice 
ul. Mickiewicza 29 KatowiceWSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLENIA ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

1. materiały szkoleniowe:

2. catering


WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zapisy na szkolenie na stronie internetowej:

http://www.slaski.kidp.pl/main.php?m=szkolenia&rodzaj=SZK&id=3516


do dnia 27 lutego 2019 r.

1. Zapisuje się doradca podatkowy podając ilość pracowników, którzy będą uczestniczyli w szkoleniu.

2. Wypełnienie i okazanie przy rejestracji na szkoleniu imiennego skierowania od doradcy podatkowego, które znajduje się na stronie

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/813_karta_zgloszenia_pracownika_na_szkolenie.html

Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się 30 uczestników.
W przypadku odwołania szkolenia powiadomimy Państwa drogą mailową.


Płatność na szkoleniew formie przelewu na 3 dni robocze przed szkoleniem.

konto: mBank 32 1140 1124 0000 4004 3000 1022

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko doradcy podatkowego (imię i nazwisko pracownika, jeśli został zgłoszony), nr wpisu doradcy, datę szkolenia.KOSZT SZKOLENIA DLA DORADCY PODATKOWEGO (o statusie 'czynnym' oraz 'zawieszonym'):

123,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył kompletny i opłacony wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego

148,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla doradcy podatkowego, który zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.


KOSZT SZKOLENIA DLA PRACOWNIKA DORADCY PODATKOWEGO:

123,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada ważną legitymację doradcy podatkowego lub złożył wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego.

148,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca nie zalega z opłacaniem składek, posiada nieważną legitymację doradcy podatkowego bądź nie posiada legitymacji oraz nie złożył wniosku o wydanie legitymacji doradcy podatkowego i nie zawiesił wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

444,00 PLN brutto dla pracownika doradcy podatkowego, którego doradca zalega z opłacaniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące.UWAGA:

Zapisanie się na szkolenie poprzez panel mdoradca jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu szkoleń dostępnego na stroniehttp://www.slaski.kidp.pl/strona.php/25_dla_doradcy.html


Pozostałe uwagi:

REZYGNACJA:Doradcy mają możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu na trzy dni robocze przed planowanym szkoleniem tylko i wyłączenie poprzez panel mDoradca. W przypadku niezachowania powyższego terminu organizator szkolenia obciąży uczestnika fakturą w pełnej wysokości. W przypadku złożenia rezygnacji w krótszym terminie oraz wnioskowanie o nieobciążanie kwotą za szkolenie, konieczne jest usprawiedliwienie nieobecności poprzez złożenie zaświadczenia o niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu np.: zaświadczenie lekarskie, zwolnienie lekarskie itp., na podstawie których Komisja Szkoleń działająca przy Śląskim Oddziale KIDP rozpatrzy wniosek. Organizator szkolenia:

ŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

W celu zapoznania się z ofertą innych szkoleń organizowanych przez KIDP zapraszamy na stronęhttp://www.slaski.kidp.pl/szkolenia.php


!!! Uwaga:
Aby zgłosić się na szkolenie należy zalogować się w systemie mDoradca. Następnie w zakładce Szkolenia proszę wybrać interesujące Państwa szkolenie. Obok nazwy szkolenia znajduje się ikonka "Wyślij zgłoszenie" - kliknij w nią. Na ekranie pojawi się formularz, który należy wypełnić i kliknąć na przycisk poniżej "Wyślij zgłoszenie". O pomyślnym wysłaniu zgłoszenia na wybrane szkolenie będzie świadczyć mail, który dojdzie do Państwa po wysłaniu zgłoszenia. W mailu znajduje sie link do potwierdzenia zgłoszenia na który należy kliknąć. Potwierdzić zgłoszenie można także z panelu mDoradca. Tylko w takim przypadku proces można uznać za pomyślnie zakończony. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
Kategorie szkoleń
Logowanie
Pomoc
Login
Hasło
Publikować mogą tylko zalogowani użytkownicy. Aby się zalogować użyj swojego loginu i hasła z mdoradcy.
BIP
Powered by multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia :: © Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Start   ::   START BIZNES   ::   Kontakt