map
Witamy w naszym serwisie. UWAGA aby uzyskać dostęp do wszystkich zasobów zaloguj się.
|
|
|
Twoja lokalizacja: Start /
Szczegóły szkolenia / imprezy
Zmiany w prawie pracy. Kontrola PIP - tryb postępowania, prawa i obowiązki
Kategoria: Prawo pracy
( Szkolenie )
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 31 / 80
Koszty:  190.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
190.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
309.48zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-02-28
Data zakończenia: 2019-02-28
Organizator:  Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP zaprasza serdecznie na szkolenie na temat:

Poniżej niezbędne informacje:

1.  TERMIN i MIEJSCE SZKOLENIA: 28.02.2019, Centrum Rozrywki KUBATURA przy ul. Oleskiej 102 w Opolu; od 9:00 – 15:00

2.  WYKŁADOWCA: Paweł Ziółkowski

3.  ODPŁATNOŚĆ:

– dla doradcy 190, 00 zł brutto

  dla pracownika 230, 00 zł brutto

Dla doradcy, który zalega z opłacaniem składek członkowskich więcej  niż 3 m-ce cena za szkolenie ulega podwyższeniu o 100% wartości netto odpłatności doradcy podatkowego, a dla jego pracownika ulega podwyższeniu o 100% wartości odpłatności dla pracownika.

4. zgłoszenie w panelu mDoradca https://mdoradca.krdp.pl/ do dnia 25.02.2019

5.  rezygnacja w panelu mDoradca https://mdoradca.krdp.pl/ do dnia 25.02.2019

6.      płatność przelewem na konto OO KIDP 43 1140 1124 0000 4004 3000 1018 (w tytule przelewu prosimy podać datę szkolenia)

7.      za powyższe szkolenie przyznaje się 5 punktów

8.  uprzejmie prosimy o sprawdzanie przy zapisywaniu się na szkolenie w panelu mDoradca, czy karta zgłoszenia jest wypełniona prawidłowo (czy dane znajdują się we właściwych rubrykach) i czy zawiera ona prawidłowe dane do wystawienia fv elektronicznej.

 1. Terminowe umowy o pracę

·                  Zasady zawierania umów na okres próbny

·                  Umowy na zastępstwo

·                  Limit czasu trwania umów terminowych

·                  Limit ilości umów terminowych

·                  Konsekwencje naruszenia limitów

·                  Umowy nielimitowane

2. Nowe zasady wypłaty wynagrodzeń

·                  Zasady dokonywania wypłat do końca 2018 r.

·                  Zmiana zasad – wprowadzenie domyślnych wypłat bezgotówkowych

3. Minimalne wynagrodzenie

·                  Minimalne wynagrodzenie ze stosunku pracy

·                  Minimalne wynagrodzenie u zleceniobiorców

·                  Minimalne wynagrodzenie u przedsiębiorców

·                  Potwierdzanie godzin świadczenia usług

·                  Umowy zlecenia (umowy o świadczenie usług), które są wyłączone z minimalnego wynagrodzenia

 

4. RODO a kadry i płace

·                  Dane których można żądać od pracownika

·                  Zgoda pracownika na przetwarzanie jego danych

·                  Wynikające z RODO zasady przetwarzania danych

·                  Kadrowy rejestr czynności przetwarzania danych

·                  Umowa o powierzeniu kadr na zewnątrz, a obowiązki związane z RODO

·                  Monitoring wizyjny i elektroniczny

·                  Wykorzystywanie wizerunku pracownika (np. zdjęcie na stronie internetowej)

·                  Stosowanie

5. Nowe zasady prowadzenia monitoringu

·                  Monitoring wizyjny

·                  Monitoring służbowej poczty elektronicznej

·                  Obowiązki informacyjne

6. Elektronizacja akt osobowych

·                  Wprowadzenie możliwości prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej

·                  Wybór między formą papierową i elektroniczną

·                  Zmiana formy prowadzenia akt

7. Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych

·                  Nowy okres przechowywania akt osobowych

·                  Które akta osobowe można przechowywać przez 10 lat

·                  Procedury postępowania z aktami osobowymi

8. Pracownicze plany kapitałowe

·                  Obowiązki pracodawcy związane z PPK

·                  Dobrowolny charakter PPK

·                  Składka opłacana przez pracodawcę

·                  Składka opłacana przez pracownika

·                  Dopłaty Skarbu Państwa

9. Zmiany w płacach w 2019 r.

·                  Utrzymanie rocznego limitu składek emerytalno-rentowych

·                  Zmiana zasad stosowania skali podatkowej u pracowników

10. Kontrola PIP

·                  Tryb postępowania

·                  Prawa i obowiązki kontrolowanych

 


!!! Uwaga:
Aby zgłosić się na szkolenie należy zalogować się w systemie mDoradca. Następnie w zakładce Szkolenia proszę wybrać interesujące Państwa szkolenie. Obok nazwy szkolenia znajduje się ikonka "Wyślij zgłoszenie" - kliknij w nią. Na ekranie pojawi się formularz, który należy wypełnić i kliknąć na przycisk poniżej "Wyślij zgłoszenie". O pomyślnym wysłaniu zgłoszenia na wybrane szkolenie będzie świadczyć mail, który dojdzie do Państwa po wysłaniu zgłoszenia. W mailu znajduje sie link do potwierdzenia zgłoszenia na który należy kliknąć. Potwierdzić zgłoszenie można także z panelu mDoradca. Tylko w takim przypadku proces można uznać za pomyślnie zakończony. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
Kategorie szkoleń
Logowanie
Pomoc
Login
Hasło
Publikować mogą tylko zalogowani użytkownicy. Aby się zalogować użyj swojego loginu i hasła z mdoradcy.
BIP
Powered by multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia :: © Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Start   ::   START BIZNES   ::   Kontakt