map
Witamy w naszym serwisie. UWAGA aby uzyskać dostęp do wszystkich zasobów zaloguj się.
|
|
|
Twoja lokalizacja: Start /
Szczegóły szkolenia / imprezy
Postępowanie egzekucyjne w administracji - podstawy LISTA ZAMKNIĘTA
Kategoria: Egzekucja administracyjna
( Szkolenie )
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 8.0
Zgłoszenia: 126 / 160
Koszty:  600.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
600.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
600.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-11-29
Data zakończenia: 2019-12-01
Organizator:  Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane przez Zachodniopomorski, Wielkopolski oraz Lubuski Oddział KIDP

 

„Postępowanie egzekucyjne w administracji - podstawy”

 

prowadzący: pan Marek Kwietko-Bębnowski - doradca podatkowy, autor artykułów, glos i opinii o tematyce podatkowej, autor i współautor książek o tematyce podatkowej, doświadczony wykładowca

 

 

Data szkolenia: 29 listopada – 1 grudnia 2019 r. (piątek-niedziela)

Zakwaterowanie: Diune Hotel***** & Resort ul. Sułkowskiego 4 A-C, oraz ***** Marine Hotel & Ultra Marine, ul. Sułkowskiego 9, Kołobrzeg,

Nocleg: pokoje 2-osobowe, 160 miejsc noclegowych

 

1. W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia organizatorzy proszą o zapisywanie się przez panel mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl) najpóźniej do 15 października 2019 r.

2. Termin bezkosztowego zgłaszania rezygnacji z udziału w szkoleniu upływa 15 października 2019 r. W przypadku rezygnacji przez zgłoszonego doradcę z uczestnictwa w szkoleniu po wyznaczonym terminie, doradca podatkowy zobowiązany zostanie do pokrycia pełnych kosztów udziału w szkoleniu (bez dofinansowania – kwota 984,00 zł/brutto).

3. Doradca podatkowy, który zapisał się na szkolenie, nie przybył na szkolenie i nie powiadomił organizatorów, że nie będzie uczestniczył w szkoleniu zobowiązany zostanie do pokrycia pełnych kosztów udziału w szkoleniu (bez dofinansowania – kwota 984,00 zł/brutto).

4. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc (160 miejsc: 55 miejsc dla Zachodniopomorskiego, 95 miejsc dla Wielkopolskiego i 10 miejsc dla Lubuskiego Oddziału KIDP) o przyjęciu na listę uczestników szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń w panelu mDoradca. Doradcy podatkowi przyjęci na listę uczestników zobligowani są do dokonania wpłaty za udział w szkoleniu najpóźniej do dnia 15 października 2019 r. Po tym terminie przyjęte zgłoszenia bez opłaty zostaną „odrzucone” z panelu mDoradca. W następnej kolejności na listę uczestników szkolenia będą przyjmowane osoby z listy rezerwowej.

5. Udział w szkoleniu jest odpłatny i wynosi:

a) 600,00 zł/brutto (słownie: sześćset złotych, 00/100) – dla doradcy podatkowego (pełen udział) - z dofinansowaniem*

b) 984,00 zł/brutto (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote, 00/100) – dla pracownika doradcy podatkowego (pełen udział, kwota bez dofinansowania)

c) 159,90 zł/brutto (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć złotych, 90/100) – dla doradcy podatkowego (udział wyłącznie w wykładach)

d) 246,00 zł/brutto (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych, 00/100) – dla pracownika doradcy podatkowego (udział wyłącznie w wykładach)

e) 861,00 zł/brutto (słownie: osiemset sześćdziesiąt jeden, 00/100) – dla osoby towarzyszącej doradcy podatkowemu (bez udziału w wykładach)

f) 984,00 zł/brutto (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote, 00/100) – dla doradcy podatkowego, który zapisał się na szkolenie, nie przybył na szkolenie i nie powiadomił Oddziału, że nie będzie uczestniczył w szkoleniu oraz dla doradcy podatkowego, który powiadomił Oddział o rezygnacji z udziału w szkoleniu po wyznaczonym przez Oddział terminie (kwota bez dofinansowania)

*dofinasowanie przysługuje doradcom podatkowym, którzy nie mają zaległości w opłacaniu składek członkowskich.

W cenie pobytu są 2 noclegi w pokoju dwuosobowym, 2 śniadania, kolacja i wstęp na dyskotekę 29.11.2019 r., obiad, uroczysta kolacja 30.11.2019 r., korzystanie w hotelu z siłowni, basenu, jacuzzi, sauny suchej, łaźni, tężni solnej, natrysków wrażeń, Tepidarium.

 

6. Wpłaty za udział w szkoleniu prosimy dokonywać na poniższe konta:  

a) doradcy podatkowi z Zachodniopomorskiego Oddziału KIDP oraz innych Oddziałów KIDP nie będących współorganizatorami szkolenia

Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Zachodniopomorski
Nr konta
21 1140 1124 0000 4004 3000 1026

b) doradcy podatkowi przynależni do Wielkopolskiego Oddziału KIDP:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Wielkopolski
Nr konta: 91 1140 1124 0000 4004 3000 1027 

c) doradcy podatkowi przynależni do Lubuskiego Oddziału KIDP:

 Nr konta: mBank 54 1140 1124 0000 4004 3000 1014


W tytule przelewu prosimy podać: Szkolenie 29.11.-01.12.2019 r. oraz imię, nazwisko i numer wpisu na listę doradców podatkowych.

7. Punkty kwalifikacyjne za udział w szkoleniu

 

Zgodnie z Zasadami Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającymi zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowi biorący udział
w całym szkoleniu uzyskają 8 punktów.
 

 

8. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

 

serdecznie zapraszam w imieniu zarządu ZOKIDP

 

Beata Norsesowicz

przewodnicząca

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg szkolenia stąd wizerunek osób uczestniczących w szkoleniu może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.


!!! Uwaga:
Aby zgłosić się na szkolenie należy zalogować się w systemie mDoradca. Następnie w zakładce Szkolenia proszę wybrać interesujące Państwa szkolenie. Obok nazwy szkolenia znajduje się ikonka "Wyślij zgłoszenie" - kliknij w nią. Na ekranie pojawi się formularz, który należy wypełnić i kliknąć na przycisk poniżej "Wyślij zgłoszenie". O pomyślnym wysłaniu zgłoszenia na wybrane szkolenie będzie świadczyć mail, który dojdzie do Państwa po wysłaniu zgłoszenia. W mailu znajduje sie link do potwierdzenia zgłoszenia na który należy kliknąć. Potwierdzić zgłoszenie można także z panelu mDoradca. Tylko w takim przypadku proces można uznać za pomyślnie zakończony. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
Kategorie szkoleń
Logowanie
Pomoc
Login
Hasło
Publikować mogą tylko zalogowani użytkownicy. Aby się zalogować użyj swojego loginu i hasła z mdoradcy.
BIP
Powered by multiCMS :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia :: © Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Start   ::   START BIZNES   ::   Kontakt